Rala AB
Rala AB är moderbolag i Rala-koncernen

Utdelningsadress: Borgmästaregatan 28, 596 34 Skänninge

Besöksadress: Borgmästaregatan 28 i Skänninge

Rala AB
Borgmästaregatan 28
596 34 Skänninge

Telefon
Telefon: +46 142 838 80

 

Rala Sweden AB
Rala Sweden AB
Borgmästaregatan 28
596 34 Skänninge
Organisationsnr: 556616-8612 VAT: SE556616861201
Bank: Danske Bank, Mjölby
Bankgiro: 5755-4388
IBAN: SE8612000000013541475641
SWIFT: DABASESX

Telefon
Telefon: +46 142 838 80