Rala AB och Rala Sweden AB är ISO-certifierade enligt 9001:2015 och 14001:2015.

Rala är ett svenskt bolag med internationella ambitioner vars övergripande mål är att vid rätt tidpunkt tillhandahålla våra kunder tjänster och produkter inom utbyggnaden av passiva fibernätverk.​

Vi är stolta över att bidraga till utvecklingen av framtida hållbara samhällen och i allt vårt arbete låter vi vår ledstjärna styra vårt arbete:

Tillsamman​​s utvecklar vi hållbara samhällen”

Tillsammans arbetar vi aktivt för en ekonomiskt försvarbar utveckling av vår verksamhet där ständiga förbättringar, respekt för varandra och miljön är grundläggande.

I vårt utvecklande av tjänster och lösningar arbetar vi med förebyggande av fel och målsättningen är 0 fel.

Genom ett aktivt arbete har vi en arbetsmiljö som är trygg, ger medarbetare möjlighet att utvecklas samt är fri från kränkande särbehandling.

I alla aktiviteter vid gör väger vi in miljöpåverkan och strävar alltid efter att minimera negativa påverkningar på vår miljö.

Det är en självklarhet för oss att i vår verksamhet uppfylla de krav som lagar, förordningar och regler ställer på oss.​​

Screen Shot 2015-08-26 at 12.33.55