2021-03-29
Instruktioner & manualer från Rala

Instruktion Nofirno tätningssystem

Denna instruktion gäller för standardmässig installation av Nofirno tätningssystem.

Nofirno tätningssystem används för att täta genomföringar från vatten, gas och gnagare med kablar och/eller rör i en rad olika material, som betong, metall eller plast. Nofirnosystemet fungerar lika bra för vertikala som lodräta genomföringar. Inga begränsningar för vilken form genomföringen har.

 

Enkel princip

Nofirnosystemet består av två delar; gummihylsor och tätningsmassa. Hylsorna används för att separera och stabilisera kablar/rör. Massan appliceras sedan på hylsorna som en förslutning av genomföringen.

För att tätningen skall få avsedd effekt krävs noggrann rengöring. All sand, jord eller lera måste avlägsnas och ytorna skall vara torra och ev. fett skall tvättas bort.

 

Material

Nofirno tätningsmassa grå eller terrakottafärgad.

Nofirno stödhylsor

Rengöringskit för applicering av tätningsprodukter

 

Verktyg och utrustning

 • Spetstång
 • Kniv
 • Ficklampa
 • Något att mäta med, t.ex. linjal, tumstock
 • Vatten
 • Svampduk, trasa av Wettex-typ
 • Fettlösande rengöringsmedel som förångas t.ex. Isopropanol (Ingår i Rengöringskit)
 • Rengöringsdukar, luddfri (Ingår i Rengöringskit)
 • Ev. Slippapper (Ingår i Rengöringskit)
 • Fogspruta (el eller mauell)
 • Ev. värmepistol
 • Gummihandskar
1.1. Se till att genomföringens öppning är ren och torr. All jord, lös cement och smuts skall tas bort. Använd ev. slippapper. Om det är fuktigt – använd värmepistol, med försiktighet. Ta bort eventuella band runt kablar och rör för att kunna separera dem. Om det är rinnande vatten i genomföringen – kontakta Rala. Använd ett fettlösande rengöringsmedel som förångas för att ta bort fett från alla ytor där tätningsmassan skall appliceras. Både på genomföringen och kablar/rör.
2.2. Hylsorna är till för att skapa avstånd mellan kablar och rör och yttervägg. För att säkra separation mellan mindre kablar och rör (upp till 18/20 mm) kan hylsor skäras upp för att kunna placera kabel/rör inuti en hylsa. En uppskuren hylsa har mindre bärighet.
3.3. Större kablar eller rör (mer än 20 mm) behöver inte läggas inne i en hylsa. Viktigt att ingen kabel eller rör ligger direkt mot genomföringens insida.

4.4. Fyll upp öppningen med Nofirno stödhylsor.
5.5. Det är viktigt att hela ytan är täckt av hylsor. För att få enstaka hylsor – riv av dem. Den sista hylsan införs med spetstång. Det skall gå lite trögt, när de sista hylsorna förs in.
6.6. Jämna till hylsornas läge genom att trycka ned dem med händerna. Det skall gå lite trögt, då är det tillräckligt packat med hylsor.

7.7. Hylsorna skall vara placerade 20 mm från genomföringens kant. Använd måttpinne, linjal eller tumstock.
8.8. För att få en korrekt försegling med tätningsmassan krävs att avståndet mellan kanten och hylsorna är 20 mm. Använd gärna spetstången för att justera enstaka hylsor.
9.9. Sätt en pip (munstycke) på tätmassan och stoppa in den i fogsprutan. Klipp eller skär av pipen, 30-35 mm från toppen, i vinkel (45) vilket underlättar appliceringen av massan. Massan härdar med 2 mm/dygn, så det är inte bråttom med applicering och färdigställande.

10.10. Påför massan i det område som är svårast att komma åt först. Massan skall vara ovanpå hylsorna. Pipen skall hela tiden vara i massan, lyft inte upp den. Fyll på ända till genomföringens kant, en liten överfyllning krävs. Kontrollera, gärna med god belysning, att hela ytan är belagd med tätningsmassa.
11.11. För att inte massan skall klibba ihop med svampen eller svampduken fukta den med vatten. Använd gärna en sprayflaska och lägg på ordentligt med vatten.
12.12. Svampen används för att trycka till massan så att den får ordentlig kontakt med kablar/rör och genomföringens vägg samt att få bort ev. luftfickor. Det görs bäst genom en klappande rörelse.

13.13. Nästa moment är att jämna till ytan. Börja med att spraya handsken med vatten för att undvika klibb.
14.14. För handen över ytan som skall bli jämn. Kontrollera speciellt att det är massa runt alla kablar/rör. Om det saknas så tillför mer massa enligt punkt 11.
15.15. Genomför en slutlig kontroll, i god belysning, att massan är påförd i korrekt mängd. Om inte tillför mer massa så hela ytan, även mellan kablar/rör är täckt.

Ytterligare instruktioner och filmer finns på Ralas hemsida, https://rala.com/producttype/nofirno/