Produktblad från Rala

En ny generation av kablar

Versa G3

Tunnare – Robustare – Smidigare

Ibland sker utvecklingen i små, knappt märkbara steg, ibland tar den stora steg framåt. Versa G3 gör verkligen skäl för att kallas en ny generation.

Tunnare

Mer kapacitet, fler fibrer i tunnare kablar. Några exempel, Versa G3, 432f har en diameter på bara 7,6 mm och Versa G3, 288f går bra att blåsa i 14/10 rör.

Robustare

Fillers mellan tuber och hölje ger högre crushvärden vilket betyder att kablarna har blivit tåligare.

Smidigare

Versa G3 klarar minde böjradier vilket bland annat betyder att det smidigare att slinga med Versa G3. Installationen, inkl. rengöring går snabbare tack vare de tunnar tuberna.

Översikt Versa G3

Namn96f144f192f288f432f552f
Versa G3Ø 4,6 mm Ø 4,8 mmØ 5,8 mmØ 7,4 mmØ 7,6 mmØ 8,4 mm