För oss på Rala är kvalitet viktigt. Både i process och material.

Rala levererar både material och tjänster för den passiva delen av ett fibernät.

Genom att kombinera vår kunskap om nätdesign och den erfarenhet vi samlat på oss från hundratals genomförda projekt med god materialkännedom erbjuder vi unika möjligheter att hjälpa nätägare till ett robust och framtidssäkert fibernät.

Rala kan bidra till framgångsrika fibernätprojekt.

Tjänster från Rala

Kvaliteten i ett nät och den långsiktiga nyttan för nätägaren och deras kunder avgörs till stor del innan nätet byggs. Rala har byggt upp ett tjänsteutbud som följer och stödjer den process som en ägare till ett lokalt eller regionalt fibernät genomför innan nätet är klart att tas i drift.
LÄS MER HÄR

Rala case

Läs mer om våra olika fiberprojekt.

Läs mer här

Tekniklösningar från Rala

Rala erbjuder teknik och lösningar för bästa förhållanden
under många år, från första installation och framåt.

LÄS MER HÄR

Framtidssäkra fibernät

Ralas långa erfarenhet och detaljkunskap finns förpackat i ett tjänsteutbud. Processen är kontrollerad och styrs för att skapa trygghet och kvalitet.
LÄS MER HÄR