Om Rala

Vi på Rala AB anpassar den främsta tekniken till dina behov av snabba, kostnadseffektiva och långsiktiga installationer av fibernät. Vi driver frågan längre och låter det aldrig stanna vid ett passivt nät.

För oss är det viktigt att du som nätägare eller entreprenör är framgångsrik i dina uppdrag och affärer. För långsiktighet krävs strategiskt tänkande, utveckling av affärer och flexibilitet. Vårt ansvarstagande är långsiktigt.

Nationella nätägare – adoptera anpassad teknik från Rala
Som nationell nätägare har du säkert unika och specifika behov. Ett tätt samarbete ger oss förståelse för dina utmaningar och din situation in i minsta detalj. Vi har lång erfarenhet, mångfacetterad kunskap och ett globalt kontaktnät och med det som utgångspunkt utvecklar vi teknik och leveranser så att det fungerar med dina affärer. Vi anpassar och bygger efter alla önskemål.

Lokala – ta del av kunskapen som Rala byggt upp
Vi vet att varje situation är unik och att få lösningar kan genomföras utan hänsyn till lokala förhållanden. När stadsnät vänder sig till oss får du snabbt tillgång till vår långa erfarenhet och unika kunskap. Det gör att du kan implementera tekniker och strategier, som vanligen inte är tillgängliga för mindre nätägare. Tillsammans hittar vi de smartaste sätten att anpassa allt från fiberkabel till logistik och processer. Med oss kan stadsnätet utvecklas. Vårt högsta mål är att du ska vara framgångsrik.

Fastighetsägare & campusnätverk – bygg för framtiden med full kapacitet
För fastighetsägare bidrar våra erfarenheter och vårt kunnande till en hållbar och utvecklande utbyggnad. Tillsammans navigerar vi i den värld av teknik, utveckling och möjligheter som vår samtid erbjuder.

Samma sak gäller för dig som ansvarar för campus med höga krav på infrastruktur. IT blir för var dag ett allt viktigare och centralare verktyg för företag och organisationer. Intern kommunikation, styrning av processer och affärssystem är beroende av säkerhet, kapacitet och flexibilitet och infrastrukturen behöver klara kraven och vara flexibel nog att utvecklas med företaget. Med oss kan er IT få maximala förutsättningar att stödja verksamheten.

Entreprenör – ta snabbt steget fullt ut
Vi samarbetar med dig som vill vara din kunds främsta partner. Och vi jobbar för att du ska lyckas. Förutom att vi kontinuerligt utvecklar teknik som ger nya möjligheter, kan vi i nära samarbete med dig ta fram organisatoriska och tekniska lösningar som passar varje situation. Vi lägger stor energi på att alla ska kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt, med din kunds bästa i fokus. Det spelar ingen roll om det bara är en del av en installation eller hela entreprenaden från planering till den sist startade CPE:n.

Grossist – en viktig länk
Rala NGN Sweden AB arbetar genomgående med innovativt tänkande och flexibilitet. Resultatet är ofta attraktiva och bra produkter. I några fall gör vi dem tillgängliga över hela landet vilket då sker i samarbete med återförsäljare. Det innebär att vi möter våra kunder där de vill bli mötta. Att placera våra produkter hos lokala återförsäljare kan tillföra flera fördelar för den övergripande leveransen.

Mer om oss på Rala AB:

Code of Conduct: vår policy för CSR
Adresser & kontaktuppgifter
Juridisk information
Kvalitet & miljö
Ralas logotyper

Returnera trummor