Var miljö har sitt behov 

Reykjavík, Visbys innerstad, Pajala, Stockholms city eller utanför domkyrkan i Lund. Ralaflexbrunnar kan vi hitta på så många olika platser och i väldigt varierande miljöer. Det visar också på hur anpassningsbar Ralaflex verkligen är och att den kan erbjuda det som krävs i respektive situation.  

Ralaflex G2 är storsäljaren som finns både i B125- och D400 i storlekarna 900 och 1200 och som vi ser att kunderna väljer att sätta i många situationer. Det är lätt att förstå då den är lätt att planera in och montera. Den kräver inte mycket men ger en robust och stabil lösning tillbaka. Ralaflex G2  går att eftermontera på en anläggning som är i drift eller att placera ut i en nyexploatering. Skulle situationen eller miljön förändras finns tillbehör för att öka skyddet och robustheten. Anläggningarna är så vit skilda som signalkabel, fibernät, ventilsystem och fjärrkyla.  

För ca 5 år sedan märkte vi att diskussionen runt kritiska punkter i anläggningar drev fram en önskan från kunder om en brunn med högre skydd. Under en tid hade vi själva gått och funderat på hur en sådan lösning skulle kunna se ut. Nu var det tid att lägga fokus på det. När vi kontaktade RISE (Research Institutes of Sweden) för att göra tester fick vi beskedet att det inte fanns någon standard direkt anpassad för brunnar. Däremot skulle det kunna gå att tillämpa en standard (SS-EN 1627) avsedd för likartade produkter med vissa modifieringar av provningsmetoderna, och ändå hålla sig inom standarden för säkerhetsklassning. Sagt och gjort, processen var igång. Vi skapade Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3. Med den har vi lyft arbetet med kritiska punkter med större behov.  

Nu är vi jättestolta att kunna presentera Ralaflex G2s och Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3s kraftfulla mellanbror – Ralaflex G2 Robust. Ralaflex G2 Robust är anpassad för att var lämplig på platser där det finns en förhöjd säkerhetsnivå. Den är utrustad med Ralas SLI-system och kommer både som D400 och B125 liksom i storlekarna 900 och 1200. Genom att utrusta brunnen med Ralas SLI-system försvåras ingrepp som lyft och intrång och innehållet i brunnen exponeras inte. När vi idag ser hur säkerhetsläget utvecklas känns det helt naturligt att utveckla Ralaflex till att anpassas för olika nivåer i anläggningar. Rala SLI bidrar också till ökad livslängd då den förhindrar att de övre skikten undergrävs. 

Hela Ralaflex-serien är rekommenderade produkter av Byggvarubedömningen. Ralaflex G2 Robust liksom Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 är Barnsäkra enligt SS-EN124 och Boverkets riktlinjer. Genom att välja någon brunn ur Ralaflexserien gör man också ett hållbart val med lång förväntad livslängd. Vi ser Ralaflex som monterats för flera år sedan som nu flyttas och återanvänds när anläggningar flyttas. Det känner vi är en optimal lösning då vi jobbar med samhället och behöver ta tillvara alla resurser. 

Ralaflex G2 Robust, en lösning för förhöjd säkerhet.  

 Är du intresserad av att veta mer om Ralaflex G2 , kontakta oss på info@rala.com eller läs mer på vår tekniksida för Ralaflex.

 

 

« Previous post
More news
Senaste inläggen
07feb

Det finns hjälp att få mot gnagare

Det kanske låter som ett litet och obetydligt problem men det är numer ett utbrett problem som är svårt att ta sig ur. Vi pratar om gnagare som tar sig in och ger sig på anläggningen och först...
Läs mer