Rala har sedan många år varit ledande inom brunnar för infrastruktur. Brunnarna används bland annat för att koppla samman fibernät, signalsystem och fjärrvärme. Vi har ständigt utvecklat brunnarnas egenskaper och tagit fram olika tillbehör som ökar användbarheten och funktionalitet.


Med fokus på funktionalitet, säkerhet, låga underhållskostnader och miljö!

Den nya generationen brunnar är alla uppbyggda på en gjutjärnsbetäckning, för flytande montage, och en brunnskropp med fyra Ralaflexsektioner som kan kompletteras med olika tillbehör för att öka funktionaliteten. Betäckningarna är mönstrade vilket ger ett halkskydd vilket gör dem säkrare att placera i miljöer med gångtrafikanter och trafik.

Alla har gångjärnslock, med eller utan lås, som fastnar i ett säkert uppfällt läge, för ökad trygghet både för de som arbetar i brunnen och för omgivande trafik. Och det räcker med en person för att sköta underhållet. Att utrusta locket med ett lås minskar risken för intrång.

Vi har förbättrat gjutkvaliteten vilket ger en bättre finish och mindre avstånd mellan locken och ramen gör att det blir enklare att få bort grus och annat som försvårar öppning av locken. Självklart kan du också få egen märkning av  betäckningarna. Det vet vi att våra kunder uppskattar. I vår nya generation av brunnar ingår också för första gången en B125-brunn med gångjärnslock. Finns både med och utan lås.

Genom att välja antingen Ralaflex G2 eller Ralaflex RC3 gör du ett aktivt och bra miljöval då båda produktgrupperna är rekommenderade produkter av Byggvarubedömningen.

En brunn som bidrar till värdesäkring

Brunnarna ökar värdet på anläggningen och kan bidra till att driften och robustheten ökar ytterligare. Infrastrukturen som brunnar ger tillgång till för dem som ska underhålla den kan också ges ett skydd efter behov. Det gör att kunder kan erbjudas en tryggare miljö för sin affär.

Ralaflex G2, ett enkelt val

Ralaflex G2 gör valet av brunnar lätt. De kan appliceras i alla olika miljöer som trafik i staden eller mindre utsatt ytor utanför direkt trafik. Fördelarna är många:

  • Ergonomisk hantering med gångjärn i betäckningarna
  • Säkrare
  • Bättre överyta med halkskyddande mönster
  • Slitstarkt gjutjärn
  • Färre driftstörningar
  • Rekommenderad av Byggvarubedömningen

Variabel flytande betäckning ger justeringsmån

Betäckningen är utformad med en justeringsmån. Höjden kan variera för att enkelt slutjustera mot överytorna. Vid installation vältas lämpligen sedan betäckningen in i asfalten för att på så sätt ligga i nivå eller strax under överytan.

Resultatet är en enklare installation första gången. När sedan trottoaren eller vägen läggs om så finns det utrymme att lyfta betäckningen och justera den igen även om överytan hamnar på en ny nivå. Blir det större justeringar kan extra sektioner läggas. Betäckningen kan på så sätt i alla lägen ligga snyggt enligt t ex Trafikverkets riktlinjer och det minimerar problem vid snöröjning.

Produktblad komplett brunn Ralaflex G2

Ralaflex Brunn G2 Robust

Ralaflex Brunn G2 Robust är uppbyggd enligt samma princip som andra brunnar i Ralaflexserien. De består av en gjutjärnsbetäckning med gångjärnslock, för flytande montage, och fyra sektioner.

Genom att vi har utrustat brunnen med både en underram, vilken i sig minimerar risken för att ytan runt brunnen ska undermineras, samt beslag som fäster ramen som locket ligger i med underliggande sektioner för att brunnen i utsatta miljöer blir extra hållbar.

Tryggt och säkert

Alla varianter av Ralaflex Brunn G2 Robust har gångjärnslock med lås, som fastnar i uppfällt läge, vilket ökar säkerheten både för de som arbetar i brunnen och för omgivande trafik.

Ralaflex Brunn G2 Robust är förstås också Barnsäker enligt Boverkets riktlinjer.

Produktblad Ralaflex Brunn G2 Robust

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3, ett säkert val

En del platser och noder kräver förhöjd säkerhet. Det är med det i sikte som Rala utvecklade Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3. Det är en säkerhetsbrunn avsett att skydda viktiga delar av din infrastruktur.

Utöver alla egenskaper Ralaflex G2n har är den klassad mot SS EN 1627 RC3. Det ger ett förhöjt skydd av den infrastruktur som finns i brunnen.

Utveckling av standard för skyddklass av brunn

När Rala kontaktade RISE (Research Institutes of Sweden) för att göra en säkerhetsprovning fick vi beskedet att det inte fanns någon standard direkt anpassad för brunnar. Men att det skulle kunna gå att tillämpa en standard (SS-EN 1627) avsedd för likartade produkter med vissa modifieringar av provningsmetoderna, och ändå hålla sig inom standarden för säkerhetsklassning.

Produktblad Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3

 

Tillbehör

Rala erbjuder ett antal tillbehör för att Ralaflexbrunnarna ska bli både säkrare och mer kompletta lösningar. De olika tillbehören förbättrar din kompletta brunn samtidigt som det höjer säkerheten och förstärker din anläggning i de kritiska skarvpunkterna.

Ralaflex Eftermonterat innerlock G2

Ralaflex Brunn G2 går att uppgradera med Eftermonterat innerlock G2 för att ytterligare höja säkerheten och robustheten. Tillbehöret passar både 900 och 1200. Beslagen som håller locket på plats limmas fast i en sektion. Det här tillbehöret fungerar  bra  att  eftermontera i de brunnar som redan sitter installerade och som idag kräver ett högre skydd.

Produktblad Eftermonterat innerlock G2

Ralaflex Underram

Underramen läggs som en krage runt halsen på den variabla ramen på Ralaflex Gjutjärnsbetäckningar. Underramen förhindrar att jord och grus som läggs för att bygga upp marken och vägytor hamnar i brunnen. Det förhindrar att ytan undermineras över tid och förlänger livslängden på installationen.

Det här tillbehöret finns till både Ralaflex Brunn 900 och 1200 och installeras i samband med att brunnen sätts i marken.

Produktblad Ralaflex Underram

Beslag för Ralaflex

Tillbehöret Beslag för Ralaflex är framtaget för att hindra betäckningen (lock och ram) att separeras från underliggande sektioner.  Detta är främst något som kan hända om din Ralaflex-brunn är bestyckad med en flytande ram. Beslaget fungerar även då brunnen är utrustad med ett innerlock.

Det här tillbehöret finns till både Ralaflex Brunn 900 och 1200.

Produktblad Beslag för Ralaflex

Instruktion Beslag för Ralaflex

Varningsöverdrag i tyg

Ofta placeras brunnar i trafikerade miljöer som blir utsatta punkter vid återbesök av installatörer. Trafikerade miljöer är alltid en risk, vare sig det är motorburen- eller gångtrafik. För att ytterligare minska riskerna och göra den omkringliggande miljön medveten om att arbete pågår och att aktsamhet skall tillämpas på platsen, finns nu textilöverdrag till betäckningar med uppfällbara betäckningar.

Det här tillbehöret finns till både Ralaflex Brunn 900 och 1200.

Produktblad Varningsöverdrag

Övriga tillbehör

Utöver de tillbehör som visas upp lite extra finns det många flera som alla bidrar till att höja din brunn till nästa nivå och som gör den både säkrare och mer robust. Samtliga tillbehör går att beställa i samband med att du lägger din order och vi svara gärna på frågor om hur just den brunnen som beställs kan kompletteras med tillbehör för att den på bästa sätt ska motsvara kraven som ställs i den miljön den kommer placeras. Rala hjälper gärna till att anpassa din brunn med rätt tillbehör så att du får just det utförandet du behöver. Kundanpassade konfigurationer går att få på både Ralaflex G2 och Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3.

Tillbehören hittas lättast i produktbladen som hör till respektive brunnskategori.

Läs mer om tillbehören Produktblad för Ralaflex Brunn G2 och Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3

Användningsområden

Ralaflexbrunnarna är enkla att arbete med och de används för flera ändamål, inte enbart som en del av ett fibernät. Brunnarna går att bestycka med olika typer av utrustning och tillbehör som anpassas till funktion. Det går också att förändra storlek genom att man montera ihop sektioner till önskad storlek och djup.