Rala har sedan många år varit ledande inom brunnar för infrastruktur. Ralaflex G2 är en mångsidig, flexibel och hållbar lösning för åtkomst för anläggningar i vitt skilda sektorer som Telekommunikation, Elkraft och Fjärrvärme. Vi har ständigt utvecklat Ralaflex egenskaper och tagit fram olika tillbehör som ökar användbarheten och funktionaliteten.


Med fokus på funktion, hållbarhet, och säkerhet!

Ralaflex-systemet skapar en säker och hållbar åtkomst till Din anläggning. Av många skäl är det allt från fördelaktigt till nödvändigt att skapa åtkomst på specifika platser och punkter i anläggningarna. Det är en uppgift Ralaflex G2 löser på ett kostnadseffektivt sätt.

Gemensamt för hela Ralaflex G2-serien är en robusthet och hållbarhet som ger lång teknisk livslängd med låg underhållskostnad. Ralaflex G2 är enkel att montera och få rätt i nivå med överytan på grund av gjutjärnsbetäckningen har en flytande variabel funktion. Brunnskroppen kan anpassas efter miljö och situation då den är sektionsbyggd och kan kompletteras med olika tillval och tillbehör för att öka funktionaliteten.

Genom att välja en produkt ur Ralaflex G2-serien gör du samtidigt ett aktivt och hållbart val då  Ralaflex är  rekommenderad av Byggvarubedömningen.

 

Anpassad skyddsnivå med SLI & RC3

Ralaflex G2 monteras i anläggningar för att ge enkel tillgång vid utbyggnad och underhåll. Men de punkterna behöver också kunna ges ett adekvat skydd. Ralaflex G2 Robust har därför Ralas SLI-system som skyddar mot lyft och intrång. I alla situationer försvåras intrång eller olika former av exponering av innehållet i brunnen. SLI-systemet innehåller också Ralas unika låssystem med möjlighet till kundunikt lås.

Vid behov av utökat skydd finns Ralaflex Säkerhetsbrunn med RC3-klassad säkerhetslösning. RC3 enligt SS-EN1627 ger extra skydd för innehållet i brunnen. Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 har också Ralas SLI-system.

Ralaflex G2

Ralaflex G2 gör valet av brunnar lätt. De kan appliceras i alla olika miljöer som trafik i staden eller mindre utsatt ytor utanför direkt trafik. Fördelarna är många:

 • Betäckning: SS-EN124-2:2015 klass B125 och D400
 • Brunnskropp: Klarar miljöer typiska för SS-EN124-2:2015 klass D400
 • Passar normal skyddsnivå
 • Rekommenderad produkt av Byggvarubedömningen
 • Enkel injustering med flytande variabel betäckning
 • Halkskyddande mönster på betäckningen
 • Helgjuten slitstarkt gjutjärnsbetäckning med gångjärnslock
 • Gångjärnslock låsta i stående läge och kan monteras av
 • Enkel håltagning och kan monteras på anläggning som är i drift
 • Kräver ingen betong för installation

Enklare injustering med variabel flytande betäckning

Betäckningen är lätt att nivåanpassa med sin variabla utformning och justeringsmån.  Resultatet är en enklare installation första gången. När sedan trottoaren eller vägen läggs om så finns det utrymme att lyfta betäckningen och justera den igen även om överytan hamnar på en ny nivå. Blir det större justeringar kan förhöjningssektioner läggas till. Betäckningen kan på så sätt i alla lägen ligga snyggt enligt t ex Trafikverkets riktlinjer och det minimerar problem vid snöröjning.

Produktblad komplett brunn Ralaflex G2

Ralaflex G2 Robust

Ralaflex G2 Robust är utrustad med Rala SLI. Det ger ett förhöjt skydd mot intrång och åverkan i alla miljöer med Ralas unika låssystem. Det sänker också underhållskostnader genom att skador minskar och förhindrar att överytan undergrävs.

 • Rala SLI med lås, underram och beslag
 • Barnsäker enligt Boverkets regler, SS-EN 124-2:2015
 • Passar vid förhöjd skyddsnivå
 • Ralas unika låssystem vilket kan göras kundunikt
 • Betäckning: SS-EN124-2:2015 klass B125 och D400
 • Brunnskropp: Klalar miljöer typiska för SS-EN124-2:2015 klass D400
 • Rekommenderad produkt av Byggvarubedömningen
 • Enkel injustering med flytande variabel betäckning
 • Halkskyddande mönster på betäckningen
 • Helgjuten slitstarkt gjutjärnsbetäckning med gångjärnslock
 • Gångjärnslock låsta i stående läge och kan monteras av
 • Enkel håltagning och kan monteras på anläggning som är i drift
 • Kräver ingen betong för installation

Tryggt och säkert

Alla varianter av Ralaflex G2 Robust har gångjärnslock med lås, som fastnar i uppfällt läge, vilket ökar säkerheten både för de som arbetar i brunnen och för omgivande trafik.

Ralaflex G2 Robust är förstås också Barnsäker enligt Boverkets riktlinjer, SS-EN 124-2:2015.

Produktblad Ralaflex G2 Robust

Instruktion Ralaflex G2 Robust

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI

En del platser och noder kräver hög säkerhet samtidigt som det finns access till anläggningen. Det är med det i sikte som Rala utvecklade Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI. Det är en Ralaflex avsett att skydda viktiga punkter i din anläggning samtidigt som det är enkelt att underhålla.

Utöver alla egenskaper Ralaflex G2 är den klassad mot SS-EN1627 RC3.

 • Ralas RC3-klassade säkerhetslösning
 • Ett RC3-klassat lås med unik nyckel som går att få kundunik
 • Passar vid hög skyddsnivå
 • Rala SLI med lås, underram och beslag
 • Barnsäker enligt Boverkets regler, SS-EN 124-2:2015
 • Ralas unika låssystem vilket kan göras kundunikt
 • Betäckning: SS-EN124-2:2015 klass D400
 • Brunnskropp: Miljöer typiska för SS-EN124-2:2015 klass D400
 • Rekommenderad produkt av Byggvarubedömningen
 • Enkel injustering med flytande variabel betäckning
 • Halkskyddande mönster på betäckningen
 • Helgjuten slitstarkt gjutjärnsbetäckning med gångjärnslock
 • Gångjärnslock låsta i stående läge och kan monteras av
 • Enkel håltagning och kan monteras på anläggning som är i drift
 • Kräver ingen betong vid installation

Utveckling av standard för skyddklass av brunn

Rala kontaktade RISE (Research Institutes of Sweden) för att göra en säkerhetsprovning fick vi beskedet att det inte fanns någon standard anpassad för brunnar. Tillsammans anpassades tekniken för testning mot SS-EN 1627 avsedd för likartade produkter med vissa modifieringar av provningsmetoderna.

Produktblad Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI

Instruktion Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI

 

Tillbehör

Rala erbjuder ett antal tillbehör för att Ralaflexbrunnarna ska bli både säkrare och mer kompletta lösningar. De olika tillbehören förbättrar din kompletta brunn samtidigt som det höjer säkerheten och förstärker din anläggning i de kritiska skarvpunkterna.

Ralaflex innerlock monterat i sektion

För att höja säkerheten ytterligare går det att komplettera Ralaflex med en sektion med ett monterat innerlock.  Innerlocket är förberett för hänglås och ger ett ökat skydd för de installationer som finns inuti brunnen. Detta förhindrar sabotage och minskar risken för skador. Genom att välja till ett innerlock monterat i sektion kan du enkelt montera din Ralaflex med tillbehöret vid start eller komplettera en redan befintlig Ralaflex genom att placera den nya sektionen under betäckningen. Ett Ralaflex låsbart innerlock kan fås med en särskild nyckel eller förberett för hänglås.

Tillbehöret finns för både 900 och 1200.

Ralaflex Eftermonterat innerlock G2

Ralaflex G2 och Ralflex G2 Robust går att uppgradera med Eftermonterat innerlock G2 för att höja robustheten. Kan monteras utan att betäckningen monteras bort då beslagen som håller locket på plats limmas fast i en sektion. Det här tillbehöret fungerar  bra  att  eftermontera i de brunnar som redan sitter installerade och som idag kräver ett förhöjt skydd. Innerlocken är förberedda för hänglås.

Tillbehöret finns för 900 och 1200.

Produktblad Eftermonterat innerlock G2

Ralaflex Underram

Underramen läggs som en krage runt halsen på den variabla ramen på Ralaflex Gjutjärnsbetäckningar. Underramen förhindrar att jord och grus som läggs för att bygga upp marken och vägytor hamnar i brunnen. Det förhindrar att ytan undermineras över tid och förlänger livslängden på installationen.

Det här tillbehöret finns till både Ralaflex Brunn 900 och 1200 och installeras i samband med att brunnen sätts i marken.

Produktblad Ralaflex Underram

Beslag för Ralaflex

Tillbehöret Beslag för Ralaflex är framtaget för att hindra betäckningen (lock och ram) att separeras från underliggande sektioner.  Detta är främst något som kan hända om din Ralaflex-brunn är bestyckad med en flytande ram. Beslaget fungerar även då brunnen är utrustad med ett innerlock.

Det här tillbehöret finns till både Ralaflex Brunn 900 och 1200.

Produktblad Beslag för Ralaflex

Instruktion Beslag för Ralaflex

Varningsöverdrag i tyg

Ofta placeras brunnar i trafikerade miljöer som blir utsatta punkter vid återbesök av installatörer. Trafikerade miljöer är alltid en risk, vare sig det är motorburen- eller gångtrafik. För att ytterligare minska riskerna och göra den omkringliggande miljön medveten om att arbete pågår och att aktsamhet skall tillämpas på platsen, finns nu textilöverdrag till betäckningar med uppfällbara betäckningar.

Det här tillbehöret finns till både Ralaflex Brunn 900 och 1200.

Produktblad Varningsöverdrag

Övriga tillbehör

Utöver de tillbehör som visas upp lite extra finns det många flera som alla bidrar till att höja din brunn till nästa nivå och som gör den både säkrare och mer robust. Samtliga tillbehör går att beställa i samband med att du lägger din order och vi svara gärna på frågor om hur just den brunnen som beställs kan kompletteras med tillbehör för att den på bästa sätt ska motsvara kraven som ställs i den miljön den kommer placeras. Rala hjälper gärna till att anpassa din brunn med rätt tillbehör så att du får just det utförandet du behöver. Kundanpassade konfigurationer går att få på både Ralaflex G2 och Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI.

Tillbehören hittas lättast i produktbladen som hör till respektive brunnskategori.

Läs mer om tillbehören Produktblad för Ralaflex Brunn G2 och Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI

Användningsområden

Ralaflexbrunnarna är enkla att arbete med och de används för flera ändamål, inte enbart som en del av ett fibernät. Brunnarna går att bestycka med olika typer av utrustning och tillbehör som anpassas till funktion. Det går också att förändra storlek genom att man montera ihop sektioner till önskad storlek och djup.