Riksrevisionen granskar den svenska bredbandsutbyggnaden

Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad har hittills varit framgångsrik, men ställs inför ökande svårigheter. Den har fått mycket uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Svårigheter och utmatningar som konkurrensproblem och konflikter mellan privata och offentliga aktörer samt en överhängande risk för att stöd gått och kommer att gå till fel områden är några av de problem som Riksrevisionens granskningsrapport belyser.

Regeringens nya bredbandsmål sätter också ytterligare tryck på att utbyggnaden ska fortsätta och intensiteten både i städer och landsbygd gör att frågan är fortsatt aktuell. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som riktar sig till regeringen, Post- och telestyrelsen, Statens jordbruksverk och Konkurrensverket.

Läs hela rapporten här.

« Previous post
More news
Senaste inläggen
12maj

Nya bredbandsmål kräver att undanröja hinder

Den 18 december 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi, ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. PTS har nu kommit med en utvärdering av statusen för att nå målen.

Läs mer