Beele Tätningssystem har funnits i många år och är väldokumenterat men det är relativt nytt på den svenska marknaden. Det är enkelt att installera, lösningar för många situationer och fungerar i många olika miljöer, är underhållsfritt och dessutom kan man ändra tidigare gjorda tätningar.

En tätning – skydd mot mycket

Beele Tätningssystem består av flera olika lösningar. Produkten Nofirno är en av dem och den ger ett långvarigt skydd till genomföringarna. Tester visar på minst 50 år. Mångsidigheten rationaliserar både materialinköp och det praktiska fältarbetet.

Produkten Nofirno ger skydd mot:

  • Vatten
  • Gas/Rök
  • Gnagare
  • Brand
  • Kemikalier
  • Korrosion
  • Mekanisk påverkan
  • Ljuddämpande
  • EX-säkert

Enkel installation i många miljöer

Nofirno klarar de flesta miljöer. Även där det förekommer vatten, bensin, diesel eller radioaktivitet. Genomföringen som skall tätas kan vara i betong, plast eller metall, rund, fyrkantig eller ha någon annan form. Vertikalt eller horisontellt.

Fungerar för både kablar och rör, även i samma installation, som kan vara av olika material, även profilerade plaströr. Kan installeras runt tvinnade kablar.

Ingen millimeterprecision behövs vid installationen, avvikelser från ritningar kan oftast hanteras på plats, vilket kan spara mycket tid. Servicetekniker utrustade med Nofirno har bra förutsättningar för att klara många typer av situationer med en och samma produkt.

Med Nofirno minimeras avstängningstider då installationsarbetet går snabbt och den korta härdningstiden gör att driften av anläggning snabbt kan tas i bruk.

Beeles produkt Nofirno i praktiken

Nofirno är lämpligt i många olika situationer och miljöer. Här kan du hitta några olika case där vi beskriver variationerna.

Förändringar i en befintlig tätning – inga problem

Ibland behöver en genomföring förändras – ett rör eller kabel skall tas bort eller så skall ett nytt rör eller kabel gå igenom en redan befintlig tätning.  Den typen av ingrepp kan leda till stora kostnader. Är en tätning utförd med Nofirno är arbetet enkelt och går snabbt. Man skär upp en öppning i det befintliga tätskiktet, anpassar stödhylsorna och lägger på ett nytt tätskikt. Enkelt och kan utföras utan att ha specialkunskaper.

Materialinformation

Nofirno består dels av stödhylsor och en miljövänlig, högelastisk, silikonbaserad (1-komponent) massa som inte avger några silikongaser. Stödhylsorna används för utfyllnad och förstärkning kring de kablar och/eller rör som går igenom en vägg eller ett golv. Massan fungerar som tätningsmedel, vilket omger stödhylsorna, och som ytskikt på tätningen.

Nofirno är godkänt av och finns med på Trafikverkets lista, Chemsoft, över godkända kemiska produkter.

Åldring

OBS detta test gäller en produkt RISE/FIWA som Nofirno hette tidigare.

Ageing test (pdf)

Se också ett jämförelsetest mellan RISE/FIWA och Nofirno.

NOFIRNO vs FIWA (pdf)

Flexibilitet

Radial och axial flexibilitet vilket visar systemets tålighet mot mekanisk påverkan utan att läckage uppstår.

Report axial-radial movement (pdf)

Brand

Tester som visar systemets motståndskraft vid eldsvåda.

Genomföring i betongvägg:

NOFIRNO ETA (FIRE) for pipe and cable penetrations in concrete (pdf)

Tätningar i allmänhet:

NOFIRNO ETA (FIRE) – gap seals (pdf)

Vatten och lufttäthet

KIWA covenant pipe transits K90719-02 (pdf)

KIWA covenant cable transits 90720-02 (pdf)

Kemisk resistans

Visar Nofirnosystemets motsåndskraft mot en rad ämnen.

NOFIRNO Kjemisk resitenstabell (Nofirno är VMQ helt till höger) (pdf)

Arbetsmiljö

Tester enligt ATX direktivet 2014/34/EU.

NOFIRNO ATEX (pdf)

Silikongaser

Gaskromatografi som visar mängden silikongas som Nofirno avger.

NOFIRNO gasskromatografi – test for siloxangass (pdf)