Nofirnosystemet har funnits i många år och är väldokumenterat, men ej funnits i Sverige tidigare. Det är enkelt att installera, fungerar i många olika miljöer, är underhållsfritt och dessutom kan man ändra tidigare gjorda tätningar.

En tätning – skydd mot mycket

Nofirno ger ett långvarigt skydd till genomföringarna, tester visar på minst 50 år. Mångsidigheten rationaliserar både materialinköp och det praktiska fältarbetet.

Nofirno ger skydd mot:

  • Vatten
  • Gas/Rök
  • Gnagare
  • Brand
  • Kemikalier
  • Korrosion
  • Mekanisk påverkan
  • Ljuddämpande
  • EX-säkert

Enkel installation i många miljöer

Nofirno klarar de flesta miljöer. Även där det förekommer vatten, bensin, diesel eller radioaktivitet. Genomföringen som skall tätas kan vara i betong, plast eller metall, rund, fyrkantig eller ha någon annan form. Vertikalt eller horisontellt.

Fungerar för både kablar och rör, även i samma installation, som kan vara av olika material, även profilerade plaströr. Kan installeras runt tvinnade kablar.

Ingen millimeterprecision behövs vid installationen, avvikelser från ritningar kan oftast hanteras på plats, vilket kan spara mycket tid. Servicetekniker utrustade med Nofirno har bra förutsättningar för att klara många typer av tätningar med en och samma produkt.

Med Nofirno minimeras avstängningstider då installationsarbetet går snabbt och den korta härdningstiden gör att driften av anläggning snabbt kan tas i bruk.

Förändringar i en befintlig tätning – inga problem

Ibland behöver en genomföring förändras – ett rör eller kabel skall tas bort eller så skall ett nytt rör eller kabel gå igenom en redan befintlig tätning.  Den typen av ingrepp kan leda till stora kostnader. Är en tätning utförd med Nofirno är arbetet enkelt och går snabbt. Man skär upp en öppning i det befintliga tätskiktet, anpassar rörhylsorna och lägger på ett nytt tätskikt. Enkelt och kan utföras utan att ha specialkunskaper.

Materialinformation

Nofirno tätningar består dels av gummihylsor och en miljövänlig, högelastisk, silikonbaserad (1-komponent) massa som inte avger några silikongaser. Rören används för utfyllnad och förstärkning kring de kablar och/eller rör som går igenom en vägg eller ett golv. Massan fungerar som tätningsmedel, vilket omger rören, och som ytskikt på tätningen.

Tätningsmassan levereras i standardpatroner á 310 ml.

Utfyllnadshylsor finns i 7 längder med ytterdiameter från 12 till 110 mm.

Hela kit med tätningsmassa, hylsor, rengöringsvätska, handskar och andra tillbehör finns.

Materialtyp Massan är en högelastisk tätning som är baserad på silikon som är fri från halogen och är inte giftig vid brand.

Färg Rödbrun eller grå
Vikt 1,42 – 1,52 Mg/m³
Härdning, ytskikt 0,5 – 1 timma beroende av luftfuktighet och temperatur
Härdning 2mm/dygn, beroende av luftfuktighet och temperatur
Appliceringstemperatur -25 till +60 C°
Brukstemperatur -50° C till + 180° C
Brottgräns 1,5 MPa
Förlängning vid brott 200 %
Hårdhet 35 – 45 Shore A (härdat)
Elastisk deformation ca. 50 %
Vattentryck 10 BAR
Motstånd mot UV, ozon, arktiska förhållanden, vatten, bensin, diesel, radioaktivitet, gaser, gnagare
Åldring Mer än 50 år
Brandklass EI30 och uppåt, beroende på montageteknik
Levereras i 310 ml patroner
Lagring Lagras torrt min-maxtemperatur: 5–30° C
Hållbarhet Garanterat 6 månader. Vid bruk senare än 6 månader efter produktionsdatum skall härdnings- och limegenskaper kontrolleras innan applicering.

 

Gummihylsorna används till att fylla ut tomrummet och skapa avstånd mellan kablar, rör och omgivande vägg. De fungerar också som en förstärkning av Nofirno tätningsmassa. Kombinationen av hylsor och massa är ett komplett tätningssystem med mycket god mekanisk stabilitet.

 

Färg Rödbrun
Vikt 1,55 – 1,65 Mg/m³
Brottgräns (ISO 37) min 2,0 MPa
Töjning vid brott min 100%
Hårdhet 65 – 85 Shore A
Motstånd mot UV, ozon, arktiska förhållanden, alla vädertyper
Storlekar Längder: 60, 80, 110, 130, 140, 160 och 210 mm
Ytterdiametrar Från 12 till 110 mm.
Förpackningar 6, 8, 10 eller 12 beroende på hylsstorlek.

 

Åldring

OBS detta test gäller en produkt RISE/FIWA som Nofirno hette tidigare.

Ageing test (pdf)

Se också ett jämförelsetest mellan RISE/FIWA och Nofirno.

NOFIRNO vs FIWA (pdf)

Flexibilitet

Radial och axial flexibilitet vilket visar systemets tålighet mot mekanisk påverkan utan att läckage uppstår.

Report axial-radial movement (pdf)

Brand

Tester som visar systemets motståndskraft vid eldsvåda.

Genomföring i betongvägg:

NOFIRNO ETA (FIRE) for pipe and cable penetrations in concrete (pdf)

Tätningar i allmänhet:

NOFIRNO ETA (FIRE) – gap seals (pdf)

Vatten och lufttäthet

KIWA covenant pipe transits K90719-02 (pdf)

KIWA covenant cable transits 90720-02 (pdf)

Kemisk resistans

Visar Nofirnosystemets motsåndskraft mot en rad ämnen.

NOFIRNO Kjemisk resitenstabell (Nofirno är VMQ helt till höre) (pdf)

Arbetsmiljö

Tester enligt ATX direktivet 2014/34/EU.

NOFIRNO ATEX (pdf)

Säkerhetsdatablad

Tätningsmassan:
NOFIRNOMF_1.0_20686 (pdf)

Gummihylsor:
NOFIRNO firesaferubber (pdf)

Silikongaser

Gaskromatografi som visar mängden silikongas som Nofirno avger.

NOFIRNO gasskromatografi – test for siloxangass (pdf)